Foto: Hildegunn
3 År

 

Foto: Hildegunn
3 År
1 År 5 mnd
 
1 År (høsten 08)
 
Foto: Hildegunn og Ingar
Jan 08 - 8,5 mnd
 
Foto: Hildegunn og Ingar
Jan 08 - 8,5 mnd
 
Foto: Hildegunn og Ingar
August 07
 
Foto: Hildegunn og Ingar
August 07
14 Uker
 
14 Uker
 
13 Uker
 
12 uker
 
11 Uker
 
10 Uker
 
9 Uker
 
8 Uker
 
7 Uker
 
6 Uker
 
4 Uker
 
3 Uker
 
2 Uker
 
1 Dag
 
1 Dag