Mor til: M Kull
GSD IV testet normal
11 Mnd
 
11 Mnd
 
6 Mnd
 
4,5 mnd
 
16 Uker
 
14 Uker
 
13 Uker
 
12 Uker
 
11 Uker
 
10 Uker
 
9 Uker
 
 8 Uker
 
 7 Uker
 
6 Uker
 
4 Uker
 
3 Uker
 
2 Uker
 
1 Dag